phan mem dang tin,phan mem gui email,phan mem nhan tin
Phần mềm đăng tin, phần mềm up tin, phần mềm tăng pageview, phần mềm tạo chữ ký trên Forum, Phần mềm gửi tin nhắn cho các thành viên trên forum, phần mềm đăng bài, phần mềm up bài, phần mềm gửi tin nhắn, phần mềm gửi mail, phần mềm SEO Backlink, phần mềm Leecher bài Forum
Hướng dẫn chuyển từ Outlook Express sang Windows Mail
Hướng dẫn chuyển các tài khoản, Address Book và tất cả email của bạn từ Outlook Express (Windows XP) sang Windows Mail (Windows Vista, 7).
I. Hướng dẫn quá trình thực hiện trong Outlook Express:
Khởi động Outlook Express (Start / Programs / Outlook Express).
1. Export danh sách Address Book:
Chọn File -> Export -> Address Book
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Address Book Export Tool sẽ hiện ra. Chọn “Text File (Comma Separated Values)” và nhấp chuột vào nút Export .
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Kích vào Browse và chọn đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn lưu Address Book của bạn, đặt tên cho nó và ấn Save.
Cửa sổ CSV Export sẽ hiện ra, bạn hãy chọn những trường liên lạc mà bạn muốn hoặc chọn tất cả, sau đó ấn nút Finish.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
2. Export các tài khoản (Accounts) email:
Trong Outlook Express, chọn Tools -> Accounts
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Một cửa sổ với tất cả các tài khoản internet sẽ được hiển thị. Chọn tab Mail và từ danh sách các tài khoản email hãy chọn cái đầu tiên mà bạn muốn export, sau đó ấn Export. Chọn thư mục và tên tập tin nơi mà cài đặt của bạn sẽ được export. Chọn Save.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Lặp lại các tiến trình vừa rồi với tất cả các tài khoản email mà bạn muốn export sang Windows Mail.
3. Export các email
Tools -> Options
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Maintenance -> Store Folder
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Một cửa sổ nhỏ hiện ra và bạn sẽ thấy nơi mà Outlook Express chứa tất cả các tin nhắn email của bạn. Copy đường dẫn, đóng Outlook Express, mở địa chỉ này trong Windows Explorer và copy toàn bộ nội dung đến một nơi khác.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Chú ý : hãy chắc chắn rằng không còn bất kỳ thư mục dự trữ nào là “Read only” nếu không khi bạn bắt đầu import nó sẽ bị lỗi.
II. Hướng dẫn cách làm thế nào Import vào Windows Mail:
Sau khi đã hoàn thành xong các tiến trình export.
Hướng dẫn bạn import tất cả tài khoản, email và address book đến Windows Mail, vào Start Menu -> All Program -> Windows Mail
Chú ý: trong suốt tiến trình import bạn nên chạy Windows Mail trong Account người dùng là Administrator nhé, nếu không đôi khi sẽ xuất hiện những lỗi không như ý muốn.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
1. Import Address Book
File -> Import -> Windows Contacts
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Trong cửa sổ Import to Windows Contacts, chọn dòng đầu tiên – CSV(Comma Separated Values) -> Import
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Bây giờ bạn phải chọn lại đường dẫn đến thư mục bạn đã export Address Book từ Outlook Express, chọn Open, khi bạn làm xong chọn Next.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Trong cửa sổ CSV Import chọn những trường mà bạn muốn import. Nếu bạn không chắc lắm về các trường mình chọn, cứ chọn tất cả và ấn nút Finish.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Bây giờ Address Book đã được chuyển từ Outlook Express sang Windows Mail
2. Import các tài khoản email
Tool -> Accounts. Trong cửa sổ Internet Accounts, chọn nút Import.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Bây giờ bạn phải tìm nơi mà bạn đã export các cài đặt tài khoản email trước đây.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Lặp lại tiến trình vừa rồi cho tất cả các tài khoản email. Những tài khoản được phục hồi này sẽ nằm trong cửa sổ Internet Accounts
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
3. Import tất các Email
File -> Import -> Message
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Trong cửa sổ Windows Mail Import, chọn dòng thứ ba – Microsoft Outlook Express 6 -> Next
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Chọn Import mail from an OE6 store directory -> OK
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Bây giờ bạn hãy tìm lại thư mục nơi bạn đã export tất cả các email, chọn Select -> Next Chú ý: trước khi ấn Next hãy kiểm tra thư mục được hiển thị có chứa các bản sao không để tránh tình trạng gây ra lỗi không đáng có.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Chọn thư mục tin email mà bạn muốn Import rồi ấn Next
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Sau khi đã import xong, một cửa sổ Import Complete sẽ hiện ra. Chọn nút Finish.
Bây giờ tất cả email từ Outlook Express sẽ có giá trị trong Windows Mail. Theo mặc định tất cả những email đã được import sẽ được để trong Imported Folder. Bạn có thể di chuyển chúng đến bất kỳ thư mục bằng cách kéo thả.
Chuyen nha tu Outlook Express sang Windows Mail
Các Tin Khác
Hỗ trợ trực tuyến


Tư vấn & đặt mua
Phòng kinh doanh

0902.05.0039: C. Hải

0902.08.0039: A. Tịnh
Hỗ trợ kỹ thuật

0919.71.0039
Sản Phẩm Bán Chạy