phan mem dang tin,phan mem gui email,phan mem nhan tin
Phần mềm đăng tin, phần mềm up tin, phần mềm tăng pageview, phần mềm tạo chữ ký trên Forum, Phần mềm gửi tin nhắn cho các thành viên trên forum, phần mềm đăng bài, phần mềm up bài, phần mềm gửi tin nhắn, phần mềm gửi mail, phần mềm SEO Backlink, phần mềm Leecher bài Forum

Human Resource Management

Price: 0 VND
License: Full Time
Thanh toan an toan voi Bao Kim ! Like nhận quà tặng hấp dẫn
Giới thiệu phần mềm nhân sự
Màn hình đăng nhập
Màn hình chức năng

I Chức năng quản lý:
1. Nhập liệu Cơ bản
- Quản lý thông tin Quốc Gia
- Quản lý xuất ăn nhân viên
- Quản lý thông tin tỉnh/thành
- Quản lý thông tin Chức vụ
- Quản lý thông tin Bộ phận (phân xưởng, tổ)
- Quản lý thông tin ca làm việc
2. Nhập liệu Hành chính:
- Danh sách nhân viên
- Duyệt danh sách nhân viên
- Danh sách nhân viên khen thưởng
- Danh sách nhân viên kỷ luật
- Danh sách tài khoản
- Danh sách thôi việc
- Danh sách điều động (tổ, phân xưởng, phòng ban)
- Duyệt danh sách điều động
- Danh sách thẻ từ (hoặc danh sách vân tay)
- Danh sách đi trễ về sớm
- Danh sách gán ca làm việc cho bộ phận
- Danh sách gán giờ quét thẻ
- Danh sách gán giờ vào - giờ ra
- Danh sách nghỉ hộ sản và dài hạn
- Danh sách chấm cơm ngày
- Danh sách thức ăn
- Danh sách đăng ký đi xe
- Danh sách chấm đi xe
- Danh sách nhân viên nữ mang thai
- Danh sách phép năm
- Danh sách tổng hợp chấm cơm ngày
3. Nhập liệu tính lương nhân viên:
- Danh sách phụ cấp kỹ thuật
- Danh sách phụ cấp văn bằng
- Danh sách phụ cấp môi trường
- Danh sách chấm cơm tháng
- Danh sách chấm xe tháng
- Danh sách chấm lương sản phẩm ngày
- Danh sách tiền sản phẩm chế tạo
- Danh sách chấm công ngày, tháng
- Danh sách chấm công ngoài giờ (tăng ca trước 21h)
- Danh sách chấm công ngoài giờ (tăng ca sau 21h)
- Danh sách tính lương tháng
- Danh sách chấm công ngày chủ nhật
- Danh sách ngừơi phụ thuộc và tính thuế thu nhập cá nhân
- Danh sách tổng hợp chấm công tháng
- Danh sách tổng hợp công đêm tháng
- Danh sách tổng hợp giờ vào ra và giờ tăng ca tháng
- Danh sách tổng hợp giờ vào ra chủ nhật tháng
- Danh sách tổng hợp dữ liệu gạt thẻ
- Danh sách lì xì đầu năm
- Danh sách phụ cấp việc nặng
- Danh sách điều chỉnh lương
4. Nhập liệu chính sách nhân viên:
- Danh sách BHYT
- Danh sách BHXH– BHTN
- Danh sách CNV đã tham gia BHXH nơi khác chuyển
II. Biểu mẫu:
1. Báo biểu hành chánh:
- In hợp đồng lao động
- In quyết định thử việc
- In hồ sơ nhân viên
- In thẻ nhân viên
- Bảng báo cáo chi tiết danh sách nhân viên
- Danh sách biến động nhân viên
- Danh sách cán bộquản lý
- Danh sách tổng hợp nhân sự
- Danh sách nhân viên cho BTGĐ
- Danh sách tổng hợp trình độ văn hóa
- Danh sách tổng hợp phép năm
- Danh sách nhân viên nữ mang thai
- Danh sách tổng hợp chấm cơm ngày
- Danh sách tổng hợp chấm xe ngày
- Danh sách chi tiết ngày nghỉ phép năm
- Danh sách theo dõi nhân viên
2. Báo biểu tính lương:
- Bảng chi tiết lương
- Bảng chi tiết lương sản phẩm
- Bảng liệt kê ngày công tháng
- Bảng liệt kê giờ tăng ca tháng
- Bảng xếp loại
- Bảng chấm công ngày chủ nhật
- Bảng lương tăng ca ngày chủ nhật
- Bảng liệt kê ngày công lương sản phẩm
- Báo cáo tổng hợp giờ tăng ca
- Danh sách nhân sự và tiền lương
- Danh sách xếp loại cuối năm
- Danh sách lương tháng 13
- Danh sách phụ cấp văn bằng
- Danh sách phụ cấp trách nhiệm
III. Báo biểu BHXH
- In bảng khai BHXH – BHYT – BHTN
- Danh sách tham gia BHXH lần đầu
- Danh sách tham gia BHTN
- Mẫu BHXH
- Mẫu trợ cấp dưỡng sức sau thai sản
- Mẫu trợ cấp ốm/bệnh
- Hưởng chế độ thai sản
Support Online


Consulting and Order
Phòng kinh doanh

0984.86.3376: C. Hường

0902.05.0039: C. Hải

0902.08.0039: A. Tịnh
Hỗ trợ kỹ thuật

0919.71.0039
Chăm sóc KH
Hỗ trợ KH dùng thử
08.6273.8888
Most Products Sold